كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
الگوی حجاب خانمها
الگوی حجاب خانمها
1396/11/17 سه‌شنبه

1- عدم استفاده از لباسهای زننده و جلب توجه کننده.

2- بیرون نگذاشتن موی سر از مقنعه و چادر.

3- عدم استفاده از انواع لوازم و مواد آرایشی به هرنحو و مقدار.

4- عدم استفاده از مانتوهای کوتاه، تنگ و مدل دار با طرحها و رنگهای نامناسب.

5- عدم استفاده از انواع متعلقات وابسته به البسه به صورت نمایشی و زینتی ازقبیل زیورآلات.

6- عدم استفاده از لباسهای آستین کوتاه یا تی شرت های کوتاه و زننده، شلوار تنگ.

7- رعایت کلیه شئونات اخلاقی و رفتاری دانشجویی در دانشگاه.