1403/3/1 سه‌شنبه
تسلیت به آقای علم الهدی دانشگاه پیام نور
تسلیت آقای دکتر تقی زاده به دکتر علم الهدی در پی شهادت سید الشهدای خدمت

.


 
امتیاز دهی