پژوهش
1399/9/25 سه‌شنبه
هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان لرستان
تجلیل از پژوهشگران برتر استان لرستان

.

در جلسه ای که با حضور ریاست محترم دانشگاه ،معاونت آمورشی ، مدیرپژوهش و کار آفرینی و ارتباط با صنعت  که در ستاد برگزار گردید ضمن گرامیداشت هفته پژوهش از پژوهشگران برتر تقدیروقدردانی بعمل آمد.
در این جلسه  صمیمی وضعیت پژوهشی اعضای محترم هئیت علمی استان، موانع و مشکلات در راه پژوهش مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.ریاست دانشگاه بیان نمودند در چهار چوب مقررات  و ضوابط  دانشگاه پیگر رفع دغدغه هاومشکلات اعضای علمی خواهد بود.در ادامه ریاست دانشگاه مهمترین مسائل استان را بحث  توسعه ای اجتماعی،فرهنگی به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی  دانستد وی اظهار داشت  که برای شناخت و برون رفت از این مسائل یک همایش ملی با عنوان موانع توسعه  فرهنگی اجتماعی درشواری پژوهشی استان مصوب و برای تایید نهایی به سازمان مرکزی ارسال شده  است تا با مشارکت اعضای هئیت علمی  بتوان مهمترین چالشها در این حوزه شناسایی و در اختیار برنامه ریزان اجتماعی قرار گیرد.وی همچنین بیان نمودن اعضای علمی می توانند درخواست برگزاری همایش و کارگاه ها را ارائه نمایند که در اسرع وقت توسط شورای پژوهشی بررسی و مصوب می گردند.در پایان ازپژوهشگران برتر استان توسط ریاست دانشگاه تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر