پژوهش
1399/9/25 سه‌شنبه
دستاوردهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان
خانم دکتر پوران پور حکاک مخترع دستگاه ph متر با قابلیت های ویژه رتبه اول جشنواره فن افرینی شیخ بهایی در نانو تکنولوژی

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر